Celostátní odborná konference “Výživové degustační menu”, 13. 10. 2021 IKEM

Po roční pauze způsobené epidemiologickou situací se 13. října 2021 uskuteční tradiční Celostátní odborná konference. Podtitul letošní konference je „Výživové degustační menu“. Věříme, že letos bude situace příznivá, konferenci budeme moci zrealizovat a se všemi zájemci o ní se osobně potkat. 

Program konference (který byl připravený už na loňský termín) je speciální. Jedná se o témata, která byla mezi účastníky a zájemci o konferenci nejvíce poptávaná. Jedná se tedy o „program na přání“. Řešit budeme střevní mikrobiom a aktuální poznatky s ním související, alkohol a měnící se odborná doporučení, Low-carb a další populární postupy v souvislosti s léčebnou stravou, “detoxikace” a očistné kůry, zajímavosti ve výživě sportujících dětí. Dalšími tématy budou rostlinné alternativy živočišných potravin, výživa seniorů nebo úskalí odborných doporučení. Nabídneme také zajímavé kazuistiky.

Odborná sdělení přednesou zástupci organizátorů i další přední odborníci v daném oboru. Budou to:
Prof. Ing. Jana Dostálová, Ludmila Dostálková, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Olga Mengerová, Věra Boháčová, DiS., Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., PhDr. Tamara Starnovská, RNDr. Pavel Suchánek.

Od loňska (vlastně předloňska :-)) neměníme ani účastnické poplatky. Veškeré informace ke konferenci najdete níže v textu i uvedených odkazech.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Datum a místo konání:
13. října 2021; 9-16,00 hodin (dle programu); IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese podle zákona 96/2004, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a všem zájemcům o problematiku

Program konference:

8:00- 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:40      Na koho pozor, aneb když se dietní doporučení hodně (ne)povedou
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, FZV

9:40 – 10:00    Alkohol dříve a dnes
Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM, FZV

10:0 – 10:35    Střevní mikrobiom a aktuální poznatky
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3.LFUK, FTN, FZV

10:35 – 11:15 Přestávka

9:40 – 10:00    “Detoxikace” a očistné kúry
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LFUK, FTN, FZV

11:50 – 12:25 Moderní výživové směry vs. léčebná výživa (Low-carb/Keto a výživa diabetiků)
PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

12:25 – 13:00    Sója a rostlinné alternativy potravin živočišného původu ve výživě
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, SPV, FZV

 13:00 – 14:00 Přestávka, oběd

14:00 – 14:30    Vliv změn n-3 indexu na vybrané kognitivní funkce u aktivně sportujících žáků 2. stupně základních škol
RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

14:30 – 15:00    Výživa seniorů nejen v zařízeních sociálních služeb
Ludmila Dostálková, Sociální služby Lanškroun, Sekce VNP

15:00 – 15:30  Specifika nutričních potřeb seniora v dlouhodobém dialyzačním programu
Olga Mengerová, IKEM

15:30 – 16:00    Kardiovaskulární onemocnění – odborná doporučení a realita
Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

16:00              Závěr, zakončení konference

Změna programu vyhrazena

Program ke stažení je k dispozici zde.

Konference je garantovaná Českou asociací sester (ČAS). Registrace ČAS je pod číslem: 350/2021.

Účastnické poplatky:
studenti: 450,- Kč
členové Sekce výživy a nutriční péče, z. s.: 450,- Kč
ostatní: 750,- Kč
!!!pozn: při platbě (č. ú: 659167001/5500) prosím uveďte celé Vaše jméno ve zprávě pro příjemce. Platba na místě není možná!!!

Termín pro zaslání přihlášky a platby na účet:
do 6. 10. 2021, po tomto datu bude řešeno individuálně.

Podmínky účasti:
Bude řešeno dle aktuální epidemiologické situace.

 

Partneři konference:

 

Česká společnost pro aterosklerózu je odborná společnost, která sdružuje lékaře, vědce a další specialisty působící v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. www.athero.cz.

 

AquaLife Institute je organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

 Kapitoly o zdraví jsou rychle se rozvíjejícím webovým portálem zaměřeným na tzv. civilizační onemocnění. Nabízí seriózní informace související s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu tuků, bolestí a onemocněními CNS. Kromě informací o příznacích, diagnostice, léčbě a komplikacích, jsou součástí webu poradny odborníků, recepty, zajímavé články. Velká pozornost je věnována také životosprávě, tedy stravě a pohybové aktivitě. V rámci zóny pro registrované je k dispozici nástroj na sledování krevního tlaku, glykémie nebo třeba pomocník k evidenci užívaných léků. www.kapitolyozdravi.cz.

 

 

Šmakoun pro zdravou a dietní výživu. Šmakoun je odborné veřejnosti známou potravinou. Tepelně upravený vaječný bílek, bez chemických látek a konzervantů s vysokým obsahem komplexní bílkoviny, bez tuku, cukru, cholesterolu, lepku i laktózy, jen 282 kJ/100g. Nachází uplatnění při dietách i výživě seniorů. Je alternativou masa, tvarohu ale i tofu. Výhodné je jeho přidávání do receptur běžných jídel asi ve 30% podílu. Dojde ke zlepšení výživových hodnot jídel beze změny senzoriky.  www.smakoun.eu.

 

Nutriservis – Nutriční aplikace pro zdraví a kondici. Skvělá volba pro přípravu jídelníčku na míru s ohledem na výšku, věk, váhu, případné faktory onemocnění a fyzickou aktivitu uživatele. Pro profesionály i vyznavače zdravého životního stylu. Nutriční aplikace pro kondici a zdraví – Nutriservis.

 

Společnost STOB se zabývá komplexním přístupem terapie obezity, a to již více jak 25 let. Cílem STOBu však není jen hubnutí, ale především trvalá změna návyků a celkové zlepšení kvality života. Celý přístup STOBu je založený na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s jejich myšlením, chováním a emocemi. Nejedná se o žádné jednorázové radikální diety, při kterých klient trpí, ale o celkovou, a především trvalou změnu chování, myšlení a přístupu k životu. Více informací na www.stob.cz a www.stobklub.cz