Informace k Celostátní odborné konferenci Lesk a bída výživových trendů

Přinášíme Vám podrobné informace k Celostátní odborné konferenci. Letos jsme zvolili podtitul “Lesk a bída výživových trendů”. Je to téma, které, mimo jiné, reaguje na výsledky dotazníkového průzkumu účastníků loňské konference, která témata by na příští konferenci uvítali. I my sami vnímáme toto téma jako aktuální a důležité k diskusi. Níže tedy najdete podrobnější informace. Těšíme se na Vaši účast!

Datum a místo konání:
16. října 2019; 9-16,05 hodin (dle programu); IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese podle zákona 96/2004, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a všem zájemcům o problematiku

Program konference:

8:30 – 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:25      Extrémní kazuistiky (lowcarb při hubnutí po porodu aj.)
                         Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., 2. LF UK FN Motol, IKEM, FZV

9:25 – 9:55       Klady a zápory RAW stravy
                         Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV  

9:55 – 10:25    Pít či nepít?
                         PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV
.                        RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

10:25 – 10:45  Dopad výživových trendů na psychiku hubnoucího
                         PhDr. Iva Málková, STOB

10:45 – 11:05 Přestávka

11:05 – 13:05    Dieta pro lidstvo? Zamyšlení a diskuse k doporučení publikovaném v časopisu Lancet
                          Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV
.                         Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., LVA IKEM, FZV
.                         PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

13:05 – 14:05 Přestávka, oběd

14:05 – 14:35  Jak velkou roli hrají dietární zdroje vitaminu D při plnění nutriční potřeby organismu?
                         Mgr. Svatava Bischofová, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc, et al., SZÚ Brno

14:35 – 15:05 „Nové“ potraviny v našich jídelníčcích – nutriční pohled
                        PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

15:05 – 15:35  Potraviny s vyšším obsahem bílkovin nejen pro sportující
                         RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

15:35 – 16:05 Hitparáda různých forem ovoce ve výživě
                        Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

16:05              Závěr, zakončení konference

Změna programu vyhrazena

Program konference ke stažení zde.

Konferenci bylo vydáno souhlasné stanovisko profesní organizace, pod číslem (označením): ČAS/404/2019.

Kapacita sálu Kongresového centra IKEM je již naplněna. Máte-li zájem, můžeme Vás evidovat v seznamu náhradníků a v případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat. 

Ano, mám zájem o místo náhradníka – vyplnit přihlášku

Účastnické poplatky:
studenti: 450,- Kč
členové Sekce výživy a nutriční péče, z. s.: 450,- Kč
ostatní: 750,- Kč
!!!pozn: při platbě (č. ú: 659167001/5500) prosím uveďte celé Vaše jméno ve zprávě pro příjemce. Platba na místě není možná!!!

Termín pro zaslání přihlášky a platby na účet:
do 9. 10. 2019, po tomto datu bude řešeno individuálně.

Partneři konference:

 

AquaLife Institute je nezávislá organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

Doplněk stravy. Most mezi změnou životního stylu a farmakoterapií. Určeno dospělým lidem, kteří se chtějí efektivně starat o hladinu svého cholesterolu přírodní cestou. 1 tableta denně v kombinaci s pestrou, vyváženou stravou a zdravým životním stylem. www.mylancz.cz.

 

 

Mlýnský pramen je výtěžkem z přírodního léčivého zdroje, který vyvěrá v srdci nejvýznamnějších českých lázní – Karlových Varů. Minerální prameny v Karlových Varech jsou používány k pitným kúrám v případě obtíží s trávicím traktem, zejména se žaludkem, žlučníkem, žlučovými cestami, slinivkou břišní, játry, dvanáctníkem a tenkým i tlustým střevem. Karlovarské prameny jsou rovněž indikovány na choroby látkové výměny, mimo jiné i na diabetes mellitus. Díky Mlýnskému prameni si můžete dopřát pitnou kúru z Karlových Varů kdekoliv. Více informací na www.mlynsky-pramen.info.

 

Časopis Výživa a potraviny vydává Společnost pro výživu. Je určen jak veřejnosti, tak odborníkům. Informuje i o kulinárních specialitách, směrech výživy, o inovacích v potravinářství. Zaměřuje se na data o spotřebě potravin, na fyziologii výživy. Součástí jsou informace o dietách, netradičních plodinách, ale i mýty ve výživě a potravinářství. Autoři článků jsou z oblasti fyziologie a hygieny výživy, z řad potravinářských inženýrů, nutričních ekonomů aj., ale i z praxe společného stravování a nutričních terapeutů. Více informací o časopisu najdete na www.vyzivaspol.cz.  

 

 

Společnost STOB se zabývá komplexním přístupem terapie obezity, a to již více jak 25 let. Cílem STOBu však není jen hubnutí, ale především trvalá změna návyků a celkové zlepšení kvality života. Celý přístup STOBu je založený na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s jejich myšlením, chováním a emocemi. Nejedná se o žádné jednorázové radikální diety,
při kterých klient trpí, ale o celkovou, a především trvalou změnu chování, myšlení a přístupu k životu. Více informací na 
www.stob.cz a www.stobklub.cz