Category Archives: Nezařazené

Proč se i nadále obávat moru, tyfu a LDL cholesterolu, aneb co advokáti cholesterolu nezmiňují

V současné době se opět i mezi odborníky vyrojili optimisté, kteří na základě rozsáhlých observačních (pozorovacích) studií tvrdí, že středně zvýšený cholesterol neškodí. Příliš se nezabývají daleko průkaznějšími studiemi s podáváním léků snižujících cholesterol (statinů ale i dalších), ve kterých téměř bez výjimky snížení především „zlého“ LDL cholesterolu vedlo k významnému snížení závažných srdečně-cévních příhod, především srdečních infarktů.

Každou minutu se na světě narodí dítě s familiární hypercholesterolémií

17. 7. 2015, www.tlukotsrdce.cz: Nová data ukazují, že familiární hypercholesterolémie (FH) je rozšířenější nemocí, než si odborníci dosud mysleli. Je bezkonkurenčně vůbec nejčastější dědičněpodmíněnou chorobou: má ji každý dvoustý člověk. Znamená to, že každou minutu se na světě narodí jedno dítě s FH.

Mumraj v Respektu a dobře ukrytí experti – část druhá

Nedávno zveřejněná reakce MUDr. Piťhy na článek v Respektu na téma Hledá se zdravé jídlo může u někoho vyvolat pochyby, zda byla reakce nutná, vždyť článek byl tak čtivě napsaný… Reakce nutná byla. 

Mumraj v Respektu a dobře ukrytí experti

MUDr. Jan Piťha, CSc.

přečetl jsem několikrát článek pana redaktora Petra Třešňáka:“Hledá se zdravé jídlo“ v Respektu z 23. 2. 2015 a při veškeré snaze se mi nepodařilo nalézt téměř jediný údaj, který by nebyl hodně nepřesný či zcela zavádějící.

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M. o cholesterolu v médiích

Trefný příspěvek prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., F.E.F.I.M., jednoho z předních českých preventivních kardiologů, na téma stávající mediální situace na téma cholesterol.

Rizikový cholesterol v potravinách?

V současné době se objevuje v médiích řada článků, například aktuálně na novinky.cz, které hovoří o převratné změně v názoru na cholesterol. Je to opravdu tak? Je vše jinak?

Nekazte si oslavy kocovinou

Téměř každý tu zkušenost má: oslava prvního potomka (ten se musí pořádně zapít, aby z něj něco bylo), svatba nejlepšího kamaráda (na svatbě má být veselo), závěr firemního večírku (alespoň finále si musím užít), a aktuálně také vánoční a silvestrovské oslavy … Báječná oslava s rodinou, přáteli, hudbou a alkoholem může ráno vypadat jako boj o přežití s nesnesitelnými bolestmi hlavy a vztekajícím se žaludkem. V Čechách tomu říkáme „kocovina“.

Obezita – malými krůčky k velké změně

OB_Obezita_malkovaS motem Život je radost přišla na trh nová knížka již osvědčeného tandemu autorek Ivy Málkové a Hany Málkové. Cílem knihy je, aby čtenáři ani nepoznali, že „drží dietu“. Jedině tehdy, když změna není nepříjemná, je naděje, že se stane změnou celoživotní. Není třeba si odpírat oblíbené potraviny a naopak se nutit do potravin neoblíbených. Jako by nám autorky mluvily z duše 🙂

Kurz Bezpečná výživa – trendy ve výživě II.

ScreenHunter_1Vysoká škola chemicko-technologická pořádá další ze svých kurzů Bezpečné výživy. Tentokrát se jedná o pokračování úspěšných Trendů ve výživě. Těšit se můžete opět na řadu předních odborníků ve svých oborech. Program kurzu, který se koná v sobotu 7. června 2014, najdete zde.

20 let Fóra zdravé výživy a rozhovor s jeho předsedou MUDr. Janem Piťhou, CSc.

zdravotnictvi a medicina 1 – kopieČasopis Zdravotnicví a medicína č. 7/2014 publikoval rozhovor s předsedou Fóra zdravé výživy MUDr. Janem Piťhou, CSc. Dotazy smeřovaly k dvacetiletému výročí založení FZV. Tématem rozhovoru bylo naplňování cílů Fóra zdravé výživy, plány do budoucna a důležitosti vzdělávání v oblasti správné životosprávy.