Ohlédnutí za Celostátní odbornou konferencí “Léky, potraviny a naše zdraví” 2018

Letošní Celostátní odborná konference je za námi. Letos jsme se věnovali tématu “Léky, potraviny a naše zdraví”. Odborný program otevřel svým sdělením prof. Bultas, který hovořil o nejčastějších lékových interakcích. Na něj navazovala přednáška o interakcích potravin a léků doc. Piťhy. První blok přednášek uzavírala doc. Schulzová se sdělením, které osvětlovalo jednotlivé pojmy – potraviny, nutraceutika, funkční potraviny apod.

Po krátké přestávce následoval druhý blok, který sestával z dvou přednášek. Tou první bylo sdělení Mgr. Starnovské k problematice stravy v souvislosti s antikoagulační léčbou, tedy i stálý evergreen strava a Warfarin. Druhá přednáška se týkala problematiky střevního mikrobiomu a potravin, léků a nutraceutik, které je ho mohou ovlivnit. Přednesl ji doc. Kohout.

Po obědě řešil RNDr. Suchánek v rámci své přednášky význam nutraceutik ve výživě sportovců. Byla to první přednáška posledního bloku. Nasledovalo sdělení E. Chocenské o bylinkách, zda je vnímat jako potravinu nebo jako léčivo. Předposlední přednáška zazněla z úst prof. Dostálové a týkala se superpotravin, a jestli jsou opravdu SUPER, jak se mnohdy uváděno. Poslední sdělení, kterého se ujala Mgr. Starnovská, patřilo potravinám, a to jejich “rozboru” od tabulek až po chvíli, kdy se dostávají na náš talíř. A o všem, co tuto cestu, a tedy i výsledný efekt, může ovlivnit.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za zájem a podnětné diskuse. Velké díky patří všem přednášejícím odborníkům, a to i za to, že svá sdělení dali k dispozici, a my Vám je tak můžeme níže poskytnout k náhledu. Děkujeme partnerům konference za podporu. V neposlední řadě děkujeme celému týmu IKEMu za skvělé zázemí, produkční a technickou podporu, za péči o žaludky všech zúčastněných. Díky a budeme se těšit na některé z příštích Celostátních odborných konferencí na viděnou!

Budeme moc rádi, najdete-li si chvilku času na vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se hodnocení konference. Za vyplnění předem děkujeme!

[button size=”large” type=”danger” value=”Dotazník k Celostátní odborné konferenci Léky potraviny a naše zdraví 2018″ href=”https://www.fzv.cz/dotaznik-k-celostatni-odborne-konferenci-potraviny-a-nasi-zdravi-2018“]

 

Odborný program:

8:30 – 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:45      Nejčastější lékové interakce
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc., Ústav farmakologie 3. LF UK

9:45 – 10:25    Interakce léků a potravin
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., 2. LF UK FN Motol, IKEM, FZV  

10:25 – 11:05  Pojmy – potraviny, funkční potraviny, potraviny pro zvl. výživu, nutraceutika
Doc. Dr. Ing. Věra Schulzová, Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

11:05 – 11:35 Přestávka

11:35 – 12:15  Strava při užívání Warfarinu a dalších koagulancií
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV

12:15 – 12:55  Potraviny, nutraceutika a léky užívané k ovlivnění střevního mikrobiomu
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D, TN Praha, FZV

12:55 – 13:55 Přestávka, oběd

13:55 – 14:35  Nutraceutika/doplňky stravy ve výživě sportujících ano či ne?
RNDr. Pavel Suchánek, Fitbee, FZV

14:35 – 15:15 Bylinky – potraviny nebo léky?
Eva Chocenská, TN Praha

15:15 – 15:55  Jsou superpotraviny opravdu super?
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV

15:55 – 16:35  Potraviny od tabulek, po žaludek a ještě dál
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV

16:35              Závěr, zakončení konference

 

Partneři konference:

AquaLife Institute je nezávislá organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

Doplněk stravy. Most mezi změnou životního stylu a farmakoterapií. Určeno dospělým lidem, kteří se chtějí efektivně starat o hladinu svého cholesterolu přírodní cestou. 1 tableta denně v kombinaci s pestrou, vyváženou stravou a zdravým životním stylem. www.mylancz.cz.

 

 

Mlýnský pramen je výtěžkem z přírodního léčivého zdroje, který vyvěrá v srdci nejvýznamnějších českých lázní – Karlových Varů. Minerální prameny v Karlových Varech jsou používány k pitným kúrám v případě obtíží s trávicím traktem, zejména se žaludkem, žlučníkem, žlučovými cestami, slinivkou břišní, játry, dvanáctníkem a tenkým i tlustým střevem. Karlovarské prameny jsou rovněž indikovány na choroby látkové výměny, mimo jiné i na diabetes mellitus. Díky Mlýnskému prameni si můžete dopřát pitnou kúru z Karlových Varů kdekoliv. Více informací na www.mlynsky-pramen.info.

 

Časopis Výživa a potraviny vydává Společnost pro výživu. Je určen jak veřejnosti, tak odborníkům. Informuje i o kulinárních specialitách, směrech výživy, o inovacích v potravinářství. Zaměřuje se na data o spotřebě potravin, na fyziologii výživy. Součástí jsou informace o dietách, netradičních plodinách, ale i mýty ve výživě a potravinářství. Autoři článků jsou z oblasti fyziologie a hygieny výživy, z řad potravinářských inženýrů, nutričních ekonomů aj., ale i z praxe společného stravování a nutričních terapeutů. Více informací o časopisu najdete na www.vyzivaspol.cz.  

 

 

Thermomix®, to je více než mixér. To je kuchyně v jednom spotřebiči. Zastane práci 12 samostatných kuchyňských přístrojů. V jeden okamžik vaří, mixuje i váží. Je ideálním pomocníkem pro rodiny s dětmi, celiaky, vegany či vyznavače paleo. Zvládne ořechová másla, rostlinná mléka, domácí máslo i jogurty. Stačí sledovat pokyny na dotykové obrazovce a přidávat jednotlivé ingredience. Na webu Cookidoo® najedete přes 2000 receptů s výživovými hodnotami, které lze poslat do Thermomixu® a začít vařit.

 

Mediální partner:

 

 

 

Odborný dvouměsíčník pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky Florence přináší aktuální informace a odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí. www.florence.cz.