Celostátní odborná konference “Nezdravé názory na zdravé stravování”, IKEM, 18. 10. 2023

Ve středu 18. října 2023 se uskuteční další ročník Celostátní odborné konference. Podtitul té letošní je “Nezdravé názory na zdravé stravování”. Konference se uskuteční tradičně v sále kongresového centra IKEM. Organizátory jsou Fórum zdravé výživy, z.s., Sekce výživy, z.s. a Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM. 

V letošním roce je program sestavený na základě často diskutovaných témat mezi laickou i odbornou veřejností. Ve 3 tematických blocích budou řešena odborná doporučení, problematika obezity či vysoce zpracovaných potravin. Diskutována bude problematika soli ve stravě v kontextu odborných doporučení a jejich reálnosti. Dalším velmi rezonujícím tématem je množství bílkovin ve stravě a počet denních porcí stravy. Celý jeden blok pak bude věnován tématu rostlinné vs. živočišné stravy, které je v odborných doporučení také často řešeno, praktická implementace do jídelníčků však bývá mnohdy velmi svérázná.

Odborná sdělení přednesou zástupci organizátorů i další přední odborníci v daném oboru – Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., PhDr. Tamara Starnovská, Ing. Ilona Mrhálková, RNDr. Pavel Suchánek, Věra Boháčová, DiS.

Věříme, že Vás témata zaujala a budeme se těšit na Vaši účast!

Datum a místo konání:
18. října 2023; 9-16,05 hodin (dle programu); IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese podle zákona 96/2004, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a všem zájemcům o problematiku

Program konference:

Program ke stažení zde.

Změna programu vyhrazena

Účastnické poplatky:
studenti: 600,- Kč
členové Sekce výživy a nutriční péče, z. s.: 600,- Kč
ostatní: 990,- Kč
!!!pozn: při platbě (č. ú: 659167001/5500) prosím uveďte celé Vaše jméno ve zprávě pro příjemce. Platba na místě není možná!!!

Termín pro zaslání platby na účet:
do 11. 10. 2023, po tomto datu bude řešeno individuálně.

Konference je garantovaná Českou asociací sester (ČAS). Registrace ČAS je pod číslem: 372/2023.

Informace pro přihlášené účastníky jsou k dispozici zde.

 

Partneři konference:

Česká společnost pro aterosklerózu je odborná společnost, která sdružuje lékaře, vědce a další specialisty působící v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. www.athero.cz.

 

AquaLife Institute je organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

Společnost Viatris vznikla v listopadu 2020 spojením společností Mylan a Upjohn a staví tak na silných základech osvědčených značek s téměř dvacetiletou historií na českém trhu. Portfolio Viatris v ČR zahrnuje 175 léčivých látek, které pokrývají terapeutické oblasti jako je trombóza, onkologie, diabetes, centrální nervový systém, kardiovaskulární systém, trávicí systém a metabolismus. Viatris je také významným výrobcem antiretrovirotik k léčbě HIV/AIDS a život zachraňující látky při akutním alergickém záchvatu. Pro pacienty každý rok zajišťuje důležitou chřipkovou vakcínu. www.viatris.com.

 

Kapitoly o zdraví jsou rychle se rozvíjejícím webovým portálem zaměřeným na tzv. civilizační onemocnění. Nabízí seriózní informace související s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu tuků, bolestí a onemocněními CNS. Kromě informací o příznacích, diagnostice, léčbě a komplikacích, jsou součástí webu poradny odborníků, recepty, zajímavé články. Velká pozornost je věnována také životosprávě, tedy stravě a pohybové aktivitě. V rámci zóny pro registrované je k dispozici nástroj na sledování krevního tlaku, glykémie nebo třeba pomocník k evidenci užívaných léků. www.kapitolyozdravi.cz.

 

Společnost STOB se zabývá komplexním přístupem terapie obezity, a to již více jak 25 let. Cílem STOBu však není jen hubnutí, ale především trvalá změna návyků a celkové zlepšení kvality života. Celý přístup STOBu je založený na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s jejich myšlením, chováním a emocemi. Nejedná se o žádné jednorázové radikální diety, při kterých klient trpí, ale o celkovou, a především trvalou změnu chování, myšlení a přístupu k životu. Více informací na www.stob.cz a www.stobklub.cz