Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“

Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“

14. 10. 2015, IKEM Praha

Tématem letošní Celostátní odborné konference byly Potraviny v hysterii. Téma volně navazovalo na loňskou konferenci, která řešila mýty a trendy ve výživě. Jsou to témata téměř nevyčerpatelná, a tak jsme se rozhodli i letos program co nejvíce “napěchovat”.

Konferenci zahájila Mgr. Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester a členka Fóra zdravé výživy. Na ní navázal krátkým úvodem o Fóru zdravé výživy docent Piťha, předseda Fóra zdravé výživy a vedoucího Laboratoře pro výzkum aterosklerózy IKEM. Na úvod navazovala milá společenská událost, kterou byla gratulace profesoru Poledne, zakládajícímu členovi a dlouholetému předsedovi FZV, k jeho půlkulatému životnímu jubileu. Profesor Poledne pak převzal slovo k úvodní odborné přednášce na téma Potraviny v historii a hysterii. Zdůraznil matení veřejnosti, které se v poslední době týkalo zejména problematiky cholesterolu, tuků a rizika srdečně-cévních onemocnění. Připomněl řadu studií, jejich výsledky i možná úskalí v metodice některých z nich. Když hysterie, tak nesmělo chybět hubnutí a jedním z nejpovolanější je PhDr. Málková. Těší nás, že přijala naše pozvání a toto téma velmi názorným sdělením popsala. Neméně zajímavý byl příspěvek MUDr. Moravcové o tom, co vše je možné zažít v ambulanci dětského obezitologa. Z uvedené kazuistiky jistě nejednoho účastníka mrazilo. Lepek je velkým hitem dnešní doby, a to nejen proto, že celiaků přibývá, ale také proto, že omezení lepku ve stravě se stává modním trendem u známých osobností, sportovců. Nejen na otázku, zda je eliminace lepku výhra pro naše zdraví, odpověděl ve svém sdělení doc. Kohout. První blok přednášek zakončila prof. Dostálová se snad povinným tématem vztahující se k hysterii – Éčky v potravinách. Kdo čekal odbornou podporu v hysterii kolem Éček, musel být zklamán. Naprosto nezávislé sdělení ukázalo, kdy je třeba si na Ěčka dát pozor, a kdy je hysterie kolem nich naprosto zbytečná.

Druhý blok přednášek otevřela svým sdělení MUDr. Bělohlávková. Pohled sedmi směry na alergie a hysterii kolem nich byl velmi zajímavý. Neméně zajímavým byl příspěvek doc. Piťhy na téma ryby, omega 3 mastné kyseliny a vliv na nás srdečně-cévní systém. Zmiňované studie a informace se svými ALE jsou důkazem toho, že ne vždy je možné vidět vše černobíle. V programu jsme nemohli opomenout nějakou tu aktuální “hitovku”, v tomto případě to byl ječmen, zejména ten zelený. Mgr. Starnovská přednesla rozbor tohoto “zázraku” se zcela jasným závěrem 😉 . Častá hysterie kolem konveniencí, zejména v souvislosti s veřejným (i školním) stravováním, nás přivedla na myšlenku zařadit příspěvek na toto téma. Sdělení přednesla V. Boháčová a jeho obsahem bylo vysvětlení konveniencí a pohled na ně z různých směrů. Zařazení tématu minerálek, bylo také dobrým tahem. Příspěvek ing. Ježkové zahrnoval rozdělení minerálek dle současné legislativy. Upozornil také na některé informace, které se v souvislosti s minerálkami ne vždy úplně správně komunikují.

Poslední blok přednášek otevřel RNDr. Suchánek s přednáškou o sportující mládeži. Bohužel smutný důkaz toho, jak je u této skupiny podceňována otázka výživy. A pak následovaly “hysterické” evergreeny – margaríny a mléko – v podání Doc. Bráta a prof. Dostálové. První ze zmiňovaných témat byl velmi přehledným průřezem toho, jak jsou margaríny vnímány, a na základě jakých informací. Součástí byla i vysvětlení, přehled vývoje, zcela jednoznačné argumenty. Součástí příspěvku o mléku byla pro a proti u náhrad mléka a rozbourávání mýtů, které, byť dávno vyvrácené, jsou stále velmi “populární.

Celou konferenci zakončil velmi osobitou přednáškou MUDr. Honzák na téma hysterie z pohledu psychiatra.

08:30 – 9:00  Prezence

9:00 – 9:10      Zahájení konference
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, VNP ČAS, FZV

9:10 – 9:25      Přivítání a úvodní slovo
 Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., LVA IKEM, FZV

09:25 – 9:55    Úvodní přednáška – potraviny v historii a hysterii?
Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., LVA IKEM, FZV

9:55 – 10:15    Hubnutí a hysterie
PhDr. Iva Málková, STOB

10:15 – 10:35  Výživové excesy v ambulanci dětského obezitologa
MUDr. Alexandra Moravcová, KDDL-VFN Praha, FZV

10:35 – 10:55  Jedovatý lepek?
Doc. MUDr. Pavel Kohout. Ph.D., TN Praha, FZV

10:55 – 11:15  “Éčka“ v potravinách
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha, FZV

11:15 – 11:45  Přestávka

11:45 – 12:05  Alergeny v potravinách
MUDr. Simona Bělohlávková, IMMUNO-FLOW, s. r. o.

12:05 – 12:25  Ryby a naše tepny, ryby a naše srdce
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., LVA IKEM, FZV

12:25 – 12:45  Nejen zelený ječmen
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, VNP ČAS, FZV

12:45 – 13:05 Konvenience
Věra Boháčová, DiS., FZV

13:05 – 13:25  Hysterie kolem minerálek
Ing. Jana Ježková, Svaz MV

13:25 – 14:25  Přestávka, oběd

14:25 -14:45   Skrytá rizika ovlivněná výživou u sportující mládeže
RNDr. Pavel Suchánek, LVA IKEM, FZV

14:45 – 15:05  Hysterie kolem margarínů
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., ČSCH

15:05 – 15:25  Mléko
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha, FZV

15:25 – 15:55  Hysterie z pohledu psychiatra
MUDr. Radkin Honzák, IKEM

16:00               Závěr, zakončení konference

Partneři konference:

NaturaMed_logo_new mineralkyNEW2_La Lorraine_PMS Druck  logo_FPAlogo nutricia STOB_logo_dole_uzky