20 let Fóra zdravé výživy a rozhovor s jeho předsedou MUDr. Janem Piťhou, CSc.

zdravotnictvi a medicina 1 – kopieČasopis Zdravotnicví a medicína č. 7/2014 publikoval rozhovor s předsedou Fóra zdravé výživy MUDr. Janem Piťhou, CSc. Dotazy smeřovaly k dvacetiletému výročí založení FZV. Tématem rozhovoru bylo naplňování cílů Fóra zdravé výživy, plány do budoucna a důležitosti vzdělávání v oblasti správné životosprávy.

20 let Fóra zdravé výživy a rozhovor s prof. Ing. Rudolfem Poledne, CSc., čestným členem FZV

zdravotnictvi a medicina 2 – kopieJe to právě 20 let, kdy bylo založeno Fórum zdravé výživy. Při této příležitosti byl v časopise Zdravotnictví a medicína č. 7/2014 uveřejněn rozhovor se zakládajícím členem FZV, jeho dlouholetým předsedou a nyní čestným členem, profesorem Poledne. Tématem rozhovoru bylo založení Fóra zdravé výživy, jeho hlavní myšlenky a cíle i názory pana profesora na současný životní styl naší populace.

Potřebujete se soustředit? Nakrmte mozek, aby dobře sloužil

fzv-logo_2

Bc. Tamara Starnovská spolupracovala na přípravě článku na téma, jaká výživa je důležitá pro mozek. Článek vyšel v Lidových novinách a následně na lidovky.cz.

Proběhl kurz Detekce a ovlivnění kardiovaskulárního rizika II

obr22. března 2014 proběhl v Praze Specializační kurz managementu kardiovaskulárního rizika: DETEKCE A OVLIVNĚNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA II. Tato odborná akce byla pořádána Českou lékařskou komorou a  Českou společností pro aterosklerózu ve spolupráci s Fórem zdravé výživy.

Otevřený dopis odborníků na výživu dětí ke kampani proti školnímu stravování

Odborníci na výživu dětí v čele s předsedou Společnosti pro výživu, MUDr. P. Tláskalem, CSc., sepsali a zaslali otevřený dopis ke kampani proti školnímu stravování. Dopis byl adresován PhDr. M. Chládkovi MBA, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a na vědomí MUDr. S. Němečkovi MBA, ministrovi zdravotnictví ČR a Ing. M. Jurečkovi, ministrovi zemědělství ČR.

článek „20 let Fóra zdravé výživy“ v kongresových novinách 39. Angiologických dnů 2014 s mezinárodní účastí

20 let FZV angio cely

Fórum zdravé výživy na 39. Angiologických dnech 2014 s mezinárodní účastí

Od 27. února do 3 března probíhaly v pražském hotelu Diplomat již 39. Angiologické dny 2014 s mezinárodní účastí. V rámci odborného programu bylo, hned v prvním dnu, společné sympozium České společnosti pro aterosklerózu a Fóra zdravé výživy s tématem „Více než 100 let bojů s o cholesterol a 20 let Fóra zdravé výživy“.

Pít nebo nepít mléko?

26. února 2014 byly hosty pořadu Jak to vidíte na ČRo Dvojka Bc. Tamara Starnovská – vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice, členka Fóra zdravé výživy a prof. Ing. Vladimír Filip, CSc. – vedoucí Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT v Praze.

Moderní zabiják cholesterol straší mnohdy zbytečně

Aktuálním informacím na téma cholesterol a srdečně-cévní onemocnění se věnovaly novinky.cz. Na příspěvku spolupracoval prof. ing. Rudolf Poledne, CSc., čestný člen Fóra zdravé výživy.

 

Členové Fóra zdravé výživy přednášeli na univerzitě 3. věku

Členové Fóra zdravé výživy – Bc. Starnovská a MUDr. Piťha – přednášeli o výživě a životním stylu 11. února 2014 na univerzitě 3. věku v pražském Motole.