Search Results for: Pavel Suchánek

RNDr. Pavel Suchánek v pořadu Sama doma České televize

V týdnu od 2. února byl ve třech vysíláních Pořadu Sama doma České televize hostem RNDr. Pavel Suchánek, člen Fóra zdravé výživy. Tématem jednotlivých rozhovorů byly vitaminy v různých potravinách. 

RNDr. Pavel Suchánek v rozhovoru na téma pitný režim

RNDr. Pavel SuchánekRNDr. Pavel Suchánek byl hostem pořadu Jak to vidíte Českého rozhlasu Dvojka. 23. července od 16 hodin probíhal rozhovor na téma pitný režim.

RNDr. Pavel Suchánek

RNDr. Pavel Suchánek

RNDr. Pavel Suchánek

Pracoviště
Institut klinické a experimentální medicíny Praha (IKEM) – výzkumný pracovník se zaměřením na vliv výživy a pohybové aktivity na hladinu cholesterolu v krvi a dalších rizikových faktorů onemocnění srdce a cév.

Životopis


Studium

1992 až 1998 Biologická fakulta JČU
2008 – dosud: postgraduální studium na 1. LF UK v Praze, obor fyziologie a patofyziologie člověka
Zaměstnání

červen 1997 – prosinec 1997 Výzkumný pracovník, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha
říjen 1998 – leden 2000 Vedoucí mikrobiologické kontroly, Sevac a.s. Kostelec nad Č. lesy
2000 – dosud výzkumný a vývojový pracovník – Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (LVA), IKEM. Pracovní zaměření jsou sledování, modelování a provádění dietně-fyzických intervenčních studií se zaměřením na obézní pacienty, pacienty s hypertenzí, diabetem 2. typu apod. Sledování vlivu genetických odlišností na výsledky intervenčních studií.

Hlavní řešitel níže uvedených IGA grantů Ministerstva zdravotnictví:

• Účinnost dietní a pohybové intervence na kardiovaskulární riziko u centrálně obézních žen v závislosti na kandidátních genech obezity
• Vliv rozdílné intenzity fyzické zátěže na parametry lipidového metabolizmu a inzulínové rezistence a jejich ovlinění I/D polymorfismem v genu pro angiotezin konvertující enzym
• Spoluřešitel na dalších 5 IGA grantech Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství
Ocenění
2009 – 3. cena České aterosklerotické společnosti za publikaci nejlepší původní práce

Členství v odborných společnostech
České společnosti pro aterosklerózu a Evropské společnosti pro aterosklerózu
IEM – International Expert Meeting
Publikační a přednášková činnost
Nejcitovanější práce:
Dvorakova-Lorenzova A, Suchanek P, Havel PJ, et al.: The decrease in C-reactive protein concentration after diet and physical activity induced weight reduction is associated with changes in plasma lipids, but not interleukin-6 or adiponectin. Metabolism-Clinical and experimental 2006, 55, 359-365. (Citováno 26 x)

Kovar J, Suchanek P, Hubacek JA, et al. The A-204C polymorphism in the cholesterol 7 alpha-hydroxylase (CYP7A1) gene determines the cholesterolemia responsiveness to a high-fat diet. Physiological research 2004, 53, 565-568 (Citováno 14 x)

Tintera J, Harantova P, Suchanek P, et al. Quantification of intra-abdominal fat during controlled weight reduction: Assessment using the water-suppressed breath-hold MRI technique Physiological research 2004, 53, 229-234 (Citováno 11x)

Suchánek, P., Lorenzova, A., Poledne, R., Hubáček, J. Changes of plasma lipids during weight reduction in females depends on APOA5 variants. Annals of nutrition and metabolism, 2008, vol. 53, no. 2, p. 104-108. ISSN 0250-6807.(Citováno 1x)

Králová Lesná, I., Suchánek, P., Kovář, J., Stávek, P., Poledne, R. Replacement of dietary saturated FAs by PUFAs in diet and reverse cholesterol transport. Journal of lipid research, 2008, vol. 49, no. 11, p. 2414-2418. ISSN 0022-2275.
(Citováno 1x)

Odborné články v impaktovaných časopisech

SUCHÁNEK, P., HUBÁČEK, J., KRÁLOVÁ LESNÁ, I., PINEKEROVÁ, V., ADÁMKOVÁ, V. Actigenetic of ACE Gene Polymorphism in Czech Obese Sedentary Females. Physiological Research, 2009, roč. 58, suppl. 1, s. S47-S52. ISSN 0862-8408.

KRÁLOVÁ LESNÁ, I., SUCHÁNEK, P., KOVÁŘ J, POLEDNE, R. Life style change and reverse cholesterol transport in obese women. Physiological Research, 2009, roč. 58, suppl. 1, s. S47-S52. ISSN 0862-8408.

ADÁMKOVÁ, V., HUBÁČEK, J., LÁNSKÁ, V., VRÁBLÍK, M., KRÁLOVÁ LESNÁ, I., SUCHÁNEK, P., ZIMMELOVÁ, P., VELEMINSKÝ, M. Association between duration of the sleep and body weight. Physiological Research, 2009, roč. 58, suppl. 1, s. S27-S31. ISSN 862-8408.

SUCHÁNEK, P., LORENZOVÁ, A., POLEDNE, R., HUBÁČEK, J. Changes of plasma lipids during weight reduction in females depends on APOA5 variants. Annals of nutrition and metabolism, 2008, vol. 53, no. 2, p. 104-108. ISSN 0250-6807.

KRALOVA LESNA, I., SUCHANEK, P., KOVAR, J., STAVEK, P., POLEDNE, R. Replacement of dietary saturated fatty acids by polyunsaturated fatty acids in diet and reverse cholesterol transport. J Lipid Res. 2008, vol. 49, no. 11, p. 2414-2418. ISSN 0022-2275 ISSN: 1539-7262

HUBACEK JA , ADAMKOVA V, BOHUSLAVOVA R, SUCHANEK P et al.: No significant association between A-501C single nucleotide polymorphism in preproghrelin and body mass index or waist-to-hip ratio in central European population. Metabolism, 2008, 57, 7, 1016-1017. ISSN 0026-0495

DVOŘÁKOVÁ – LORENZOVÁ, A., SUCHÁNEK, P., HAVEL, P.J., STÁVEK, P., KARASOVÁ, L., VALENTA, Z., TINTĚRA, J., POLEDNE, R. The decrease in C-reactive protein concentration after diet and physical activity induced weight reduction is associated with changes in plasma lipids, but not interleukin-6 or adiponectin. Metabolism, 2006, 55, 3, p. 359-365. ISSN 0026-0495

KOVÁŘ, J., SUCHÁNEK, P., HUBÁČEK, J., POLEDNE, R. The A-204C polymorphism in the cholesterol 7alfa-hydroxylase (CYP7A1) gene determines the cholesterolemia responsiveness to a high-fat diet. Physiol. Res. 2004, 53, 5, 565-568. ISSN 0862-8408.

TINTĚRA, J., HARANTOVÁ, P., SUCHÁNEK, P., DVOŘÁKOVÁ, A., ADAMOVÁ, M., HÁJEK, M., POLEDNE, R. Quantification of intra-abdominal fat during controlled weight reduction: assessment using the water-suppressed breath-hold MRI technique. Physiol. Res., 2004, 53, 229-234.ISSN 0862-8408.

Přednášková činnost

Pravidelně přednáší a školí trenéry dětí a mládeže pro VOŠ ČSTV, ČOS atd.

Ohlédnutí za letošní Celostátní odbornou konferencí “V hlavní roli ryby”, 19. 10. 2022

Letošní ročník Celostátní odborné konference je za námi. Podtitul konference byl “V hlavní roli ryby” a ryby také provázely celý odborný program.

Celostátní odborná konference “V hlavní roli ryby”, 19. 10. 2022 IKEM

19. října 2022 proběhl další ročník tradiční Celostátní odborné konference, letos s podtitulem “V hlavní roli ryby“.

Program letošní konference je zaměřený právě na ryby. Na jejich místo v odborných doporučeních, která se stále v ČR nedaří splňovat, ale také na to, jak ryby do jídelníčku Čechů dostat. Budeme se věnovat složení ryb, diskutována bude i problematika kontaminantů v rybách, řešit se budou n-3 mastné kyseliny z různých úhlů pohledu. Dozvíte se řadu praktických informací a doporučení, jak ryby vybírat, čeho si všímat, jak je zpracovávat či uchovávat. Téma doplní i sdělení k rybím výrobkům.

Ohlédnutí za letošní Celostátní odbornou konferencí

Po roční pauze způsobené epidemiologickou situací se 13. října 2021 uskutečnila tradiční Celostátní odborná konference. Podtitul letošní konference byl „Výživové degustační menu“

Celostátní odborná konference “Výživové degustační menu”, 13. 10. 2021 IKEM

Po roční pauze způsobené epidemiologickou situací se 13. října 2021 uskuteční tradiční Celostátní odborná konference. Podtitul letošní konference je „Výživové degustační menu“. Věříme, že letos bude situace příznivá, konferenci budeme moci zrealizovat a se všemi zájemci o ní se osobně potkat. 

Ohlédnutí za Celostátní odbornou konferencí „Lesk a bída výživových trendů“

Celostátní odborná konference je za námi. Tématem té letošní byly lesk a bída výživových trendů. Konferenci otevřel svým sdělením prof. Piťha. Posluchače zaujal konkrétními kazuistikami, které ilustrovaly rizika nízkosacharidového stravování. Ač některé velmi dramatické, všechny měly dobré konce. Součástí sdělení bylo i vysvětlení, jak organizmus reaguje na nízkosacharidovou stravu. Následovala přednáška Prof. Dostálové shrnující klady a zápory raw stravy, s upozorněním na její rizika.

Ohlédnutí za Celostátní odbornou konferencí Lesk a bída výživových trendů

Celostátní odborná konference je za námi. Tématem té letošní byly lesk a bída výživových trendů. Konferenci otevřel svým sdělením prof. Piťha. Posluchače zaujal konkrétními kazuistikami, které ilustrovaly rizika nízkosacharidového stravování. Ač některé velmi dramatické, všechny měly dobré konce. Součástí sdělení bylo i vysvětlení, jak organizmus reaguje na nízkosacharidovou stravu. Následovala přednáška Prof. Dostálové shrnující klady a zápory raw stravy, s upozorněním na její rizika.

Informace k Celostátní odborné konferenci Lesk a bída výživových trendů

Přinášíme Vám podrobné informace k Celostátní odborné konferenci. Letos jsme zvolili podtitul “Lesk a bída výživových trendů”. Je to téma, které, mimo jiné, reaguje na výsledky dotazníkového průzkumu účastníků loňské konference, která témata by na příští konferenci uvítali. I my sami vnímáme toto téma jako aktuální a důležité k diskusi. Níže tedy najdete podrobnější informace. Těšíme se na Vaši účast!